Kontakty

 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Eurotip, s.r.o., J. Derku 785, 911 01 Trenčín, IČO: 34137131, DIČ: 2020387259, IČ DPH: SK2020387259, spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 1029/R.

FIAT predaj vozidiel:

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok od 8.00 do 16.30 hod

 

 


Ing. Dušan Slezák
konateľ spoločnosti 
032 285 11 71

   
Ing. Ján Altperger                             Bc. Natália Jánošíková                   Bc. Anna Kavická
Vedúci predaja vozidiel FIAT              predaj vozidiel FIAT                          predaj vozidiel FIAT
032 285 11 27, 0918 779 226            032 285 11 26, 0905 561 907            032 285 11 15, 0948 159 599
jaltperger@eurotip.sk                         njanosikova@eurotip.sk                    akavicka@eurotip.sk
fiat@eurotip.sk                                   fiat@eurotip.sk                                   fiat@eurotip.sk

 

 

 
 
 
 

 


IVECO predaj vozidiel:

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok od 8.00 do 16.30 hod

   

Ing. Jozef Žatko                               Ing. Martin Dodonka                          Bc. Marián Kaluža
predaj vozidiel IVECO                       predaj vozidiel IVECO                         predaj vozidiel IVECO
032 285 11 16, 0905 403 602          032 285 11 35, 0905 817 803             032 285 11 34, 0948 871 693
jzatko@eurotip.sk                            mdodonka@eurotip.sk                         mkaluza@eurotip.sk
   

 

 

 

 

 

SUBARU predaj vozidiel:

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok od 8.00 do 16.30 hod

   

Ing. Maroš Masaryk
032 285 11 36, 0948 771 987
mmasaryk@eurotip.sk

 

 

 

 

Servis FIAT, SUBARU

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok od 7.00 do 15.30 hod

Ing. Jozef Žatko                                   Ing. Norbert Gróf
technický riaditeľ                                   prijímací technik
032 285 11 16, 0905 403 602               032 285 11 49, 0908 291 660
ccm.eurotip@eurotip.sk                        ngrof@eurotip.sk
Vladimír Vámoš 
prijímací technik
032 285 11 45, 0905 785 785
vvamos@eurotip.sk            
     
     
     
    


Peter Koreň
prijímací technik, likvidácia poistných udalostí
032 285 11 55, 0918 967 085
pkoren@eurotip.sk

FAX.: 032 285 11 56

 

 

 

Servis IVECO a ND:

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok od 7.00 do 15.30 hod

   
Ján Pomothy
prijímací technik,ND
032 285 11 55, 0905 500 037
jpomothy@eurotip.sk
servis.eurotip@eurotip.sk
   

Predaj ND a príslušenstva FIAT, SUBARU:

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok od 7.00 do 15.30 hod

   
Rastislav Pavlík
Predaj ND,logistika
032 285 11 47
sklad.eurotip@eurotip.sk
rpavlik@eurotip.sk
   

Fakturácia, office:

   
Michaela Balážová
sklad, hospodárstvo,
spracovanie agendy reklamácii FIAT
032 285 11 48
mbalazova@eurotip.sk
pohladavky@eurotip.sk
   

Kontaktný formulár

:*
:*
:
 
:*
:*
:*
 
:*
:*
   
:*

Kontakty

Eurotip, s.r.o.
J. Derku 785, 911 01 Trenčín
IČO: 34137131
DIČ: 2020387259
IČ DPH: SK2020387259
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo 1029/R

 

 

Kompletný zoznam kontaktov

Copyright © 2012 Picabo.cz, a.s. Všetky práva vyhradené

Powered by Picabo Webadmin