Iveco


Viac informácií nájdete tu


PREDAJ vozidiel IVECO:                                                                                               

Otváracie hodiny:  Pondelok - piatok: od 8.00 hod do 16.30 hod

Ing. Jozef Žatko - predaj vozidiel                Bc. Marián Kaluža - predaj vozidiel             Ing. Martin Dodonka

032 285 11 16,   0905 403 602                   032 285 11 34, 0948 871 693                     032 285 11 35, 0905 817 803 

jzatko@eurotip.sk                                       mkaluza@eurotip.sk                                   mdodonka@eurotip.sk

 

SERVIS vozidiel IVECO:                                                                                                 

Otváracie hodiny: Pondelok - piatok: od 7.00 hod do 15.30 hod

Ján Pomothy - prijímací technik                  Mgr. Alojz Hrubiško - prijímací technik

0905 500 037, 032 285 11 56                      0948 601 371, 032 285 11 56

jpomothy@eurotip.sk                                  ahrubisko@eurotip.sk

 

História spoločnosti EUROTIP

Spoločnosť EUROTIP, so sídlom v Trenčíne, autorizovaný predajca nákladných vozidiel zn. IVECO, s pôsobnosťou od roku 1998.

Vo svojom produktovom portfóliu má zastúpené kategórie vozidiel a podvozkov určených na dostavbu o celkovej hmotnosti od 3,5 t do 40 t. Ponúkame vozidlá v prevedení valníkové nadstavby s plachtou aj bez plachty, izotermické, chladiarenské a mraziarenské nadstavby, ľahké skriňové nadstavby, nadstavby na odťah a prepravu motorových vozidiel,  rôzne špeciálne nadstavby, valníkové a skriňové prívesy brzdené aj nebrzdené do celkovej hmotnosti 3,5t.

Svojim zákazníkom taktiež ponúkame interiérové úpravy vozidiel typu furgon, ako napr. vybavenie týchto vozidiel zariadením pre účely pojazdnej dielne, montáž doplnkovej tepelnej izolácie, vybavenie šatníkovými tyčami, regálovými zostavami a iné.

V spoločnosti EUROTIP dokážeme zabezpečiť na vozidlá montáž rôznych doplnkových vybavení: strešné spojlery, spacie kabíny, nezávislé teplovzdušné naftové kúrenia, alarmy, reklamné nápisy a logá a iné.

V našej spoločnosti sa taktiež realizujú rôzne úpravy vnútorného vybavenia skriňových nadstavieb na prepravu odevov, čalúnenie vnútorných priestorov skriňových nadstavieb pre prepravu nábytku, vybavenie chladiarenských skríň stropnými koľajničkami s hákmi na prepravu mäsa vo vise, poprípade iné podľa priania a návrhu zákazníka. Nadstavby dodávané spoločnosťou EUROTIP sú homologované Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Spoločnosti EUROTIP sa osvedčila filozofia úzkeho kontaktu so zákazníkom prostredníctvom kvalifikovaných predajcov. Títo individuálne pristupujú k požiadavke zákazníkov a technickému riešeniu výsledného prevedenia vozidla s prihliadnutím na prepravovaný tovar, spôsob nakládky a vykládky tovaru a ďalšie parametre súvisiace s konečným využitím vozidla. Po zhodnotení týchto údajov zákazníkovi navrhnú typ podvozku, typ nadstavby, jej optimálne parametre a doplnkové vybavenie vozidla. Styk so zákazníkmi nie je uskutočňovaný len prostredníctvom predajcov. Každý zákazník je vítaný v sídle spoločnosti, kde má možnosť oboznámiť sa v priamom kontakte s ponukou vystavených vozidiel, servisnými priestormi a zároveň s úrovňou a kvalitou servisných prác. V rámci popredajných služieb ponúkame klientom možnosť náhradného vozidla v prípade servisnej odstávky, alebo poistnej udalosti.

U nás sú pre každého zákazníka dvere otvorené. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Profil spoločnosti IVECO

Spoločnosť Iveco, ktorá patrí do skupiny Fiat Group, je jedným z popredných medzinárodných výrobcov nákladných vozidiel a vznetových motorov. Spoločnosť vznikla v roku 1975 na základe fúzie piatich popredných tradičných európskych výrobcov, ku ktorým sa v nasledovných rokoch pripojili ešte ďalšie spoločnosti. Od týchto čias si spoločnosť uchováva svoj medzinárodný charakter, ktorý sa rozvíjal prostredníctvom stratégií zameraných obzvlášť na nové krajiny na trhu. Dvadsaťpäť rokov skúseností s integráciou rôznych ľudí, jazykov, kultúr a technológii umožnilo vznik pestrého radu moderných nákladných vozidiel vo všetkých hmotnostných kategóriách.

Trh aj zákazníci si vozidlá Iveco obľúbili, čo viedlo k tomu, že dnes je každé piate nákladné vozidlo križujúce európske cesty vyrobené spoločnosťou Iveco. Rýchlo sa vyvíjajúca priemyselná spoločnosť, ktorú dobre charakterizujú dve nespochybniteľné črty: dôraz na výskum a vývoj nových produktov a služieb a vynikajúce hospodárske výsledky. Na týchto základoch stojí hlavná filozofia spoločnosti, ktorú možno zhrnúť do nasledovných slov: Cieľom spoločnosti Iveco je vytvárať hodnoty pre svojich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov.

Štruktúra

Iveco sa v súčasnosti môže pochváliť rozvetvenou štruktúrou výrobných závodov, výskumných a vývojových stredísk, ako aj siete predajcov, špecializovaných centier a servisov. Sme celosvetová priemyselná organizácia, ktorá nie je prítomná len v západnej Európe, ale aj na iných kontinentoch. Máme silnú obchodnú sieť, ktorá nám umožňuje poskytovať nepretržitú podporu a pomoc našim zákazníkom. Sieť UA poskytuje poradenstvo pri výbere typu vozidla a finančné produkty pred predajom vozidla. Sme odborníkmi na riešenie technických problémov prostredníctvom popredajových služieb zákazníkom, o čom svedčí naše telefonické asistenčné centrum Call Center s nepretržitou prevádzkou, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Nesmieme zabudnúť ani na služby novej generácie, ako napríklad zmluvný prenájom vozidiel, riadenie a poistenie vozového parku, podpora IT a riadenia. Vo svojich 18 výrobných závodoch a siedmich vývojárskych centrách rozmiestnených po celej západnej Európe zamestnáva Iveco viac ako 36000 zamestnancov, z ktorých väčšina navzájom denne komunikuje, takmer výhradne v angličtine, prostredníctvom firemného e-mailového systému. To svedčí o pružnosti modelu podnikového riadenia spoločnosti, pozornosti venovanej novým technológiám a medzinárodnému charakteru našej DNA.

Produkty

V celosvetovom merítku produkuje Iveco každoročne približne 200 000 nákladných vozidiel a viac ako 400 000 vznetových motorov, vďaka čomu patrí spoločnosť k popredných medzinárodným výrobcom vozidiel a motorov. Čo sa týka vozidiel, sú to hlavne ľahké, stredné a ťažké nákladné vozidlá, autobusy, zvláštne vozidlá, požiarne vozidlá a vojenské vozidlá. Čo sa týka motorov, samozrejme okrem vznetových motorov pre nákladné vozidlá vyrába Iveco aj motory pre plavidlá, elektrické generátory a rôzne priemyselné systémy, vždy so zvláštnym dôrazom na otázky ochrany životného prostredia.

Výroba

Vďaka širokej a rôznorodej sieti spoločností našej skupiny a vďaka zmluvám uzatvoreným s miestnymi výrobcami sa nákladné vozidlá Iveco vyrábajú na celom svete: nielen v západnej Európe, ale aj v Číne, Indii, Rusku, Turecku, Austrálii, Argentíne, Brazílii a Južnej Afrike. Iveco je teda mnohoetnická, mnohojazyková a mnohonárodná spoločnosť, ktorá sa aj napriek tomu pýši miestnymi koreňmi všade tam, kde sú umiestnené jej závody, kancelárie a centrá technickej podpory.

Je to spoločnosť, ktorá si vzala technologické, ekonomické a environmentálne inovácie za jedno zo svojich hlavných poslaní.


IVECO

Kontakty

Eurotip, s.r.o.
J. Derku 785, 911 01 Trenčín
IČO: 34137131
DIČ: 2020387259
IČ DPH: SK2020387259
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo 1029/R

 

 

Kompletný zoznam kontaktov

Copyright © 2012 Picabo.cz, a.s. Všetky práva vyhradené

Powered by Picabo Webadmin