Europsky soc. fond

Eurotip, s.r.o. realizuje projekt v rámci Európskeho sociálneho fondu.

Výzva k tomuto projektu nájdete v dokumentu výzva.pdf [162 kB]. Výzva už nie je platná.
Verejne obstaravanie vyhrala spoločnosť EUROCONTROL spo. s r.o. a projekt sme úspešne  spustili na jeseň 2009

Spoločnosť EUROTIP, s.r.o. zrealizovala v období od apríla 2009 do apríla 2010 projekt s názvom „Rozvoj odbornej prípravy zamestnancov spoločnosti EUROTIP, s.r.o.". Projekt bol zameraný na zvýšenie kvalifikačnej úrovne zamestnancov spoločnosti a zavedenie systému riadenia kvality. Výsledkom je zvýšenie kvality služieb poskytovaných zákazníkom a vyššia stability existujúcich pracovných miest s dobrou perspektívou zvyšovania ich počtu.

Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti, ktorí si zvýšili svoju kvalifikáciu prostredníctvom realizácie hlavných aktivít projektu:

  • Vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania
  • Vzdelávanie zamestnancov
  • Zavedenie systému riadenia kvality podľa noriem ISO a systému environmentálneho manažmentu

Projekt sa zrealizoval za pomoci nenávratného finančného príspevku vo výške 170 095,60 €, získaného na základe schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia podanej na Sociálnu implementačnú agentúru ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Realizácia projektu prebiehala v sídle organizácie na J. Derku 785 v Trenčíne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Viac informácií nájdete na www.esf.gov.sk  a www.sia.gov.sk .

 

Kontaktné údaje:

Tel./Fax: 032/7441146

E-mail: fiat@eurotip.sk

 

Kontakty

Eurotip, s.r.o.
J. Derku 785, 911 01 Trenčín
IČO: 34137131
DIČ: 2020387259
IČ DPH: SK2020387259
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo 1029/R

 

 

Kompletný zoznam kontaktov

Copyright © 2012 Picabo.cz, a.s. Všetky práva vyhradené

Powered by Picabo Webadmin